Studia prawnicze ukończyłem w 2008 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Moja praca magisterska dotyczyła aspektu opodatkowania przedsiębiorstw powiązanych (ceny transferowe). Praktykę zawodową rozpocząłem już na studiach współpracując z radcami prawnymi, adwokatami i notariuszami.  Po studiach przeprowadziłem się do Warszawy, gdzie rozpocząłem pracę w jednej z dużych kancelarii. W międzyczasie  podjąłem zlecenie w innej warszawskiej kancelarii, która jako pierwsza w Polsce świadczyła między innymi pomoc prawną poprzez swój program na jednym z ogólnodostępnych kanałów telewizyjnych. W ramach swojej pracy obsługiwałem osoby fizyczne a także polskie i międzynarodowe podmioty gospodarcze. W 2009 roku ukończyłem audyt strategiczny na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie poruszałem zagadnienia dotyczące alternatywnych form nadzoru w spółkach kapitałowych. Ponadto jestem absolwentem 2010 roku Szkoły Prawa Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie – jedynej wówczas takiej szkoły kształcącej specjalistów z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji itp.  Aplikację radcowską ukończyłem w 2013 roku po czym złożyłem egzamin zawodowy i zostałem wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Mam żonę i wspaniałego synka, który uwielbia gdy przygrywam mu na gitarze. Kocham Mazury. Jestem miłośnikiem muzyki żeglarskiej oraz żeglarzem z zamiłowania lecz bez uprawnień dlatego na wodzie powierzam swoje bezpieczeństwo szwagrowi lub żonie.